FELIX
Een maatje
om aan te vertellen
hoe je je voelt

Voor wie is Felix?

Geluk kun je positief beïnvloeden door er dagelijks bij stil te staan. Alleen.. hoe sta je stil bij geluk? Hoe doe je er onderzoek naar en hoe ga je het gesprek aan? Deze vragen waren de aanleiding om een geluksmeter te ontwikkelen: een happybot die we Felix hebben genoemd.

Felix is een happybot waarmee het mogelijk is om laagdrempelig stil te staan bij zoiets belangrijks als “hoe voel je je vandaag?”. Je kunt er voor kiezen om dit te delen met vrienden, familie of hulpverleners. We hebben bewust gekozen voor een fysiek device, vanwege de intimiteit die we daarmee kunnen bereiken.

“Dit is leuker, dit is grappiger, dit is moderner dit is ja heel makkelijk te begrijpen en ja iets op een briefje schrijven een kruisje had ook gekund maar dit is aardiger.”- testgebruiker Felix

HOE WERKT FELIX?

Als je aan Felix draait beeld hij verschillende gemoedstoestanden uit. Wanneer je de gemoedstoestand vindt die het beste overeen komt met hoe je je voelt, dan druk je Felix in. Felix geeft je dan een kleine reactie en slaat jouw geluksdata op.Als je jouw geluksdata wil inzien, kun je inloggen op jou Felix via deze website. Dan krijg je een overzicht van jouw geluksdata. Ook krijg je de mogelijkheid jouw geluksdata te delen met anderen, bijvoorbeeld een familielid of zorgverlener.

Kleur geven aan emoties

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. SSOE heeft dit schooljaar (2019 - 2020) onderzoek gedaan naar de inzet van Felix in het project 'Kleur geven aan emoties'. SSOE wil via innovatie de beperkingen van kinderen compenseren. Felix blijkt daar een prachtig middel voor. Ze maakten een video over hun ervaring met Felix in de klas. 

Over Happybots

Wij zijn Happybots. Een organisatie met mensen die enthousiast zijn over de toepassingsmogelijkheden van (robot-)technologie. Wij willen sociale robots ontwerpen voor maatschappelijke doelen, zoals bewust worden van geluk. Met Felix creëren we de mogelijkheid om geluksinterventies uit te voeren bij een select aantal doelgroepen. Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen meer gelukkig te maken met Felix. Op basis van onze ervaringen met Felix dromen wij al van nieuw te ontwikkelen broertjes en zusjes.

VOLG ONS OP INSTAGRAM

Partners