Felix in de klas

Felix in de klas

Helpt leerling aangeven hoe ze zich voelen.

Helpt leerling aangeven hoe ze zich voelen.

Felix in het onderwijs

Felix wordt in het (speciaal) onderwijs gebruikt door leerlingen die het lastig vinden om aan te geven hoe ze zich voelen. In de klas hoor of zie je ze niet, maar als ze iets meemaken waar ze last van hebben, kunnen of durven ze dat niet aan te geven. Leerkrachten en ook klasgenootjes zien dan niet goed hoe deze leerlingen zich voelen en kunnen er dan ook niet goed op reageren.


Felix blijkt voor dat type leerlingen een goed hulpmiddel te zijn om laagdrempelig te communiceren. Het effect is dan dat zij beter contact kunnen maken met hun omgeving, beter worden begrepen en een betere relatie met de leerkracht krijgen. Ze blijven minder lang hangen in negatieve gevoelens, of hebben minder vaak escalaties. Het blijkt dat Felix echt houvast biedt, en veel leerlingen willen Felix dan ook blijven houden na een testperiode!


In het onderwijs hebben wij een aantal projecten uitgevoerd, waarbij we ook onderzoek hebben laten meelopen. Hieronder is beschreven hoe dat heeft gewerkt bij SSOE in Eindhoven.

Kleur geven aan autisme

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. SSOE heeft dit schooljaar (2019 - 2020) onderzoek gedaan naar de inzet van Felix in het project 'Kleur geven aan emoties'. SSOE wil via innovatie de beperkingen van kinderen compenseren. Felix blijkt daar een prachtig middel voor. Ze maakten een video over hun ervaring met Felix in de klas.

Wegens succes heeft dit project een vervolg gekregen. In dit nieuwe project genaamd 'Kleur geven aan emotie' ontwikkeld Happybots samen met SSOE een methode voor de inzet van Felix in het onderwijs.

Copyright Happybots B.V. 2023

Copyright Happybots B.V. 2023