Felix in de zorg

Felix in de zorg

Een maatje en gesprekstool

Een maatje en gesprekstool

Felix in de Zorg


Felix wordt op twee manieren toegepast:

  1. Als communicatiemiddel in de ruimte: thuis, op een woongroep, bij de dagbesteding etc. Hiermee kun je intuïtief en eenvoudig aangeven hoe je je voelt, zodat anderen dit kunnen zien en begrijpen.

  2. Als middel om je meer bewust te maken van je gevoel: je leert inzien waardoor je je goed of slecht voelt en wat je er aan kunt doen.


Felix wordt toegepast in de thuissituatie, bij dagbesteding, in de ambulante zorg en in zorginstellingen bij mensen van alle leeftijden.


De effecten die we zien bij gebruik van Felix: beter contact tussen client en begeleider, minder escalaties, betere emotieregulatie en minder vaak een beroep op begeleiders, dus een betere zelfredzaamheid.

Ervaringen in de zorg


Youke Jeugdzorg

We wilden Felix ook heel graag in de Jeugdzorg testen, en we waren blij dat Youke het als innovatieproject wilden starten. Felix is in een pilot getest en de ervaringen zijn heel hoopvol! Zie het filmpje hieronder.


Op basis van deze pilot hebben we in samenwerking met Youke doorgezet, en we volgen het op de voet!

Sherpa

Samen met het Autisme Team van Sherpa Zorg is een project uitgevoerd in de ambulante zorg en op een tweetal groepswoningen. Het team geeft aan: "we zijn als team in staat geweest van elkaar te leren, en samen een nieuwe interventie te ontwikkelen. Het project en de samenwerking tussen het Autismeteam en Happybots was bovendien ook gewoon leuk en gaf veel positieve energie!"


En wat vinden de clienten er van? Dat kunnen ze zelf het beste vertellen! Zie hieronder een filmpje dat is gemaakt door een client zelf.

Copyright Happybots B.V. 2023

Copyright Happybots B.V. 2023