Felix in de zorg

Felix in de zorg

Een maatje en gesprekstool

Een maatje en gesprekstool

Felix in de Zorg

Felix wordt al veelvuldig toegepast in de zorg, bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek, ASS, verslaving, depressie, bij jongeren, maar ook bij ouderen die nog thuis wonen, in de ambulante zorg en bij bewoners in de instellingen.

Felix wordt in de zorg op twee manieren toegepast:

als communicatiemiddel in de ruimte: thuis, op een woongroep, bij de dagbesteding etc.; hiermee kun je intuïtief en eenvoudig aangeven hoe je je voelt, zodat anderen dit kunnen zien en begrijpen als middel om je meer bewust te maken van je gevoel, en waardoor je je goed of slecht voelt, en wat je er aan kunt doen.


De effecten die we kunnen waarnemen in het gebruik van Felix in de zorg is dat het handvatten biedt om de begeleiding te verbeteren, maar ook dat het juist werkt om zelfredzaamheid te vergroten, zodat er juist minder een beroep wordt gedaan op ‘aandacht’en‘zorg’.

Felix bij Sherpa Zorg

Het Autisme Team van Sherpa Zorg wilde graag manieren vinden om hun cliënten nog beter te kunnen ondersteunen. Voor hun doelgroep is het niet altijd makkelijk om hun eigen emotie te herkennen. Een begeleider zegt “als we op vrijdag een begeleidingsgesprek hebben, kunnen we in één overzicht zien hoe voor de cliënt de week is verlopen en gerichtere vragen stellen. Als een cliënt op maandagochtend heeft ingevoerd zich blij te voelen en dat is in de middag veranderd, dan kunnen we alsnog bespreken wat er die dag is gebeurd waardoor dit gevoel veranderde.”


Felix wordt ook gebruikt op twee groepswoningen, waar het Autismeteam begeleiding biedt. Daar helpt hij begeleiders om inzicht te krijgen in de groepsdynamiek. “Felix staat bij de ingang en wordt dagelijks ingedrukt. Wat daarin opvalt, is dat hij gebruikt wordt als emoties echt hoog zitten bij bewoners. Een enkele keer wordt hij op de groep ook gebruikt om een hevige emotie in dat moment te duiden, waardoor bij bewoners ook het gesprek op gang komt. Daarna wordt Felix nogmaals gebruikt om te duiden dat het gevoel weer positief is. Toch blijft het soms even zoeken bij welke doelgroep of welke personen je Felix goed kan toepassen. Het is van belang dat je deze nieuwe toepassing goed invoert, met een projectorganisatie die de doelen formuleert, monitort en helpt bij vragen. Daardoor zijn we als team in staat geweest van elkaar te leren, een gezamenlijk professioneel kader te ontwikkelen en samen een nieuwe interventie te ontwikkelen. Het project en de samenwerking tussen het Autismeteam en Happybots was bovendien ook gewoon leuk en gaf veel positieve energie!

Copyright Happybots B.V. 2023

Copyright Happybots B.V. 2023